K (43 JOGOS)

 1. K-1 Pocket Grand Prix
 2. Kao the Kangaroo
 3. Kashiramoji D - Another Stor
 4. Kuru Kuru Kururin
 5. Kurohige no Kurutto Jintor
 6. Karnaaj Rally(hack)
 7. Kururin Paradise
 8. Kurohige no Golf Shiyouyo
 9. Korokke Yume no Bunker
 10. Koro Koro Puzzle Happy Pane
 11. Kotoba no Puzzle Mojipittan
 12. Kong - The Animated Series
 13. Konami Krazy Racers
 14. Konami Collectors Series
 15. Konami Collectors Series 2
 16. Konami Collectors Series (hack)
 17. Konami Collectors Series v2
 18. Konjiki no Gashbell Makai
 19. Koinu-Chan no Hajimete
 20. Klonoa - Empire of Dreams
 21. Klonoa - Empire of Dreams(hack)
 22. Koinu to Issho - Aijou Mono
 23. Kisekko Gurum
 24. Klonoa Heroes - Densetsu
 25. Kirby Star - Fountain
 26. Kirby - Nightmare
 27. Kirby and the Amazing
 28. Kirby - Nightmare in Dreaml
 29. Kiki Kaikai Advance
 30. Kinniku Banduke - Muscle
 31. Kiniro no Gashbell
 32. Kiki Kaikai Advance 2
 33. Kikaika Gunta - Mech Platoo
 34. Kinnnikuman Nisei Seigi Cho
 35. Kelly Slater's Pro Surfer
 36. Kelly Slater's Pro Surfer(hack)
 37. Keitai Denjuu Telefang 2 speed
 38. Keitai Denjuu Telefang 2 power
 39. Kaze no Klonoa 2 G2 - Dream
 40. Kaze no Klonoa 2 G2 - Dream(hack)
 41. Kawaii Pet Shop Monogatari
 42. Kawaii Pet Game Gallery
 43. Kawa no Nushi Tsuri 5